Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

maya script-test 3


$i=0;

while($i <100){

select -r unit ;

duplicate -rr;

move -r (rand(0,200)) 0 (rand(0,20));

rotate -r (rand(0,30)) 0 (rand(0,20));

currentTime 0;

$i++;

};

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου